Wednesday
13
November
2019
(View: 35000)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35578)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 35727)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, November 3, 20196:15 PM(View: 55)
Sunday, October 27, 20196:15 PM(View: 40)
Sunday, October 13, 20196:06 PM(View: 59)
Sunday, October 6, 20196:14 PM(View: 65)
Sunday, September 29, 20196:13 PM(View: 73)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59935)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62098)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59462)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56930)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53759)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57169)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3889)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3946)