Thursday
18
July
2019
(View: 34728)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35278)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 34951)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59756)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61935)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59270)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56754)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53551)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56967)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3726)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3787)