Sunday
19
May
2019
(View: 34602)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35129)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 34817)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59656)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61831)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59149)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56656)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53458)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56869)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3655)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3709)