Tuesday
26
March
2019
(View: 34492)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35017)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 34702)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 24, 20196:20 PM(View: 51)
Sunday, February 17, 20196:45 PM(View: 73)
Sunday, February 10, 20197:08 PM(View: 76)
Sunday, February 3, 20196:50 PM(View: 88)
Sunday, January 20, 20196:22 PM(View: 155)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59595)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61771)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59052)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56586)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53390)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56791)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3593)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3645)