Saturday
21
September
2019
(View: 34886)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35452)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 35104)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Monday, September 16, 20191:54 PM(View: 16)
Sunday, September 8, 20196:46 PM(View: 57)
Sunday, August 18, 20196:14 PM(View: 91)
Sunday, August 4, 20196:28 PM(View: 100)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59865)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62043)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59385)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56875)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53681)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57088)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3831)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3874)