Saturday
23
October
2021
(View: 36869)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 37311)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 37586)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 2700)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 2927)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 2959)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 3006)
Sunday, December 22, 20198:03 PM(View: 2907)
Sunday, December 15, 20196:36 PM(View: 3013)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61206)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 63461)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 60880)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58182)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 55068)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58632)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4837)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4903)