Sunday
29
March
2020
(View: 35327)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35864)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 36049)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 122)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 237)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 230)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 252)
Sunday, December 22, 20198:03 PM(View: 269)
Sunday, December 15, 20196:36 PM(View: 318)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 60141)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62275)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59676)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57098)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53930)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57386)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4075)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4124)