Monday
4
December
2023
(View: 39333)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 39721)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 40051)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 6020)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 6427)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 6398)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 6482)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62558)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 64834)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62301)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59519)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56418)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 60024)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 5760)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 5897)