Tuesday
23
July
2024
(View: 41407)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42097)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42224)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Chúc Mừng Năm Mới

Monday, January 17, 201112:00 AM(View: 42097)
ĐẠI GIA ĐÌNH HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM

Kính Chúc

Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến:

Một năm mới

Tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.

Quý Cụ, Quý Ông Bà, Quý Bác, Chú, Thiếm, Cô, Dì, Quý Anh, Chị, Em, cùng toàn thể Quý Cháu Thanh, Thiếu Nhi (nam, nữ, nội, ngoại…)

Cùng đến Liên Hoan Tết tại

HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
14381 Magnolia Ave., Westminster, CA 92683
(Đ.T. # 714/ 867-3442)

Chúa nhật, lúc 3g00 chiều.

T.M. Hội Truyền Giáo & Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam
MS NHI HỒ & MS VŨ HỒ
Trân trọng kính mời - Chân thành cảm ơn.

tieng_noi_chan_ly_thu_moi_te_xuan_tan_mao-large-content
Send comment
Your Name
Your email address
(View: 41408)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42224)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com