Friday
24
May
2024
(View: 41106)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41754)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 41833)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Liên lạc trực tiếp với chúng tôi:

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
 (VIETNAMESE FULL GOSPEL MISSIONS)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: vnfgmissions@yahoo.com


TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA Trang Web

(Home Bible School Website)HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM

(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia St., Westminster, CA 92683-USA
(NorthWest corner of Magnolia/Hazard)
Tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung *
Đính kèm file
Select File