Friday
22
September
2023
(View: 38758)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 39165)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 39451)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Thursday, December 21, 20178:35 PM(View: 2273)
CB# 20 BGD Sử Kinh EZRA & NEHEMIAH
Thursday, December 21, 20178:34 PM(View: 2696)
CB# 19 BGD Sách CHÂM NGÔN
Thursday, December 21, 20178:32 PM(View: 2041)
CB# 18 BGD Sử Kinh RUTH & ESTHER
Thursday, December 21, 20178:32 PM(View: 1996)
CB# 17 BGD Thư Tín TIMOTHY & TITUS
Thursday, December 21, 20178:31 PM(View: 2112)
CB# 16 BGD Phúc Âm Nhất Lãm II
Thursday, December 21, 20178:28 PM(View: 2193)
CB# 15 BGD Phúc Âm Nhất Lãm I
Thursday, December 21, 20178:27 PM(View: 1965)
CB# 14 BGD Thư Tín THESSALONIANS I & II
Thursday, December 21, 20178:05 PM(View: 2170)
CB# 13 BGD Thư Tín PETER I & II
Thursday, December 21, 20178:05 PM(View: 1990)
CB# 12 BGD Thư Tín CORINTHIANS II
Thursday, December 21, 20178:04 PM(View: 2313)
CB# 11 - Corinthians I