Monday
2
August
2021
(View: 36663)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 37110)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 37360)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

HỘI ĐỒNG

Monday, September 13, 201012:00 AM(View: 6565)

Một hôm, các thứ dụng cụ của thợ mộc họp hội đồng bất thường do anh BÚA làm chủ tọa. Hội đồng biểu quyết anh BÚA phải từ chức, vì tiếng của anh quá to, làm khó chịu mọi người.

Anh BÚA kháng nghị và nói:

- Các anh đều khó tánh và sai lầm, vì không hiểu sự cần kíp của công tác mà tôi phải thực hiện. Nếu tôi phải từ chức, thì anh DÙI còn đáng từ chức hơn. Công việc của anh ấy thật là nhỏ mọn.

Anh DÙI lập tức đáp lại:

- Nếu tôi phải đi, thì anh ĐINH ỐC nên đi trước, vì nếu không để cho người ta xoay, chắc chắn anh ấy chẳng tiến được chút nào.

Anh ĐINH ỐC cũng lại kháng nghị và nói:

- Nếu các anh bảo tôi nên đi, tôi cũng xin đi. Nhưng theo ý tôi, anh BÀO mới là vô dụng. Công tác của anh ấy thật nông nổi.

Anh BÀO đáp:

- Được ! Nhưng anh THƯỚC là người kiêu ngạo, đáng phải đi hơn. Công việc của anh ấy chỉ là đo dài hay ngắn, như chẳng có ai đúng hơn anh ấy cả.

Anh THƯỚC trả lời:

- Tại sao các anh chỉ trích hết người này đến người khác, mà quên hẳn anh GIẤY NHÁM. Anh này tính tình thô bạo, lúc nào cũng cọ xát với người ta. Tôi thật khó chịu về anh ấy lắm.

Đang khi các dụng cụ cãi cọ đỏ mặt tía tai như vậy, thì người thợ mộc đến. Người này cởi áo ngoài ra, và khởi sự đóng một tòa giảng để giảng Tin-Lành. Bấy giờ người ấy phải dùng đến tất cả mọi thứ dụng cụ, không một thứ nào không dùng đến.

Khi tòa giảng đã đóng xong, anh CƯA mới đứng dậy mà rằng:

- Anh em ơi ! Hôm nay công tác của chúng ta đã thành tựu. Hết thảy chúng ta đều đã đồng công với Đức Chúa Trời !

Ở trong Chúa Jesus Christ, chúng ta há chẳng giống như những dụng cụ của thợ mộc này sao ? Chúng ta thường hay chỉ trích lẫn nhau, chỉ vì nếp sống và ý nghĩ của người khác bất đồng với mình. Lời phê bình của chúng ta nhiều khi có vẻ hợp lý, nhưng Chúa là Đấng Toàn Năng, có thể sử dụng mỗi chúng ta theo khả năng của từng người cho mục đích thiên thượng.
 
 
Trích Tạp chí Nước Sống, 11 – 1964
của Cố Mục Sư Trần văn Quân.
Send comment
Your Name
Your email address
Một trong những cái nhìn bao quát đẹp đẽ nhất về Kinh Thánh là của cố Tấn sĩ Somerville ở Tô-cách-lan như sau. Ông đã sánh Kinh Thánh với một Đền thờ. Ông nói: “Chúng ta có thể ví sánh Kinh thánh nầy với một Đền thờ lộng lẫy đã phải xây dựng mười bảy thế kỷ. Nhà kiến trúc sư và tạo dựng nên nó là Đức Chúa Trời, và bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh, các bạn cũng có thể thấy dấu vết của cùng một bàn tay mà bạn có thể phân biệt bởi những công tác đẹp đẽ của sự sáng tạo.
Một tối nọ, cụ già lấy trong hộp ra một cây nến nhỏ và bắt đầu leo lên một cây cầu thang xoắn ốc. Cây nến hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?” “Chúng ta đi lên chỗ cao hơn ngôi nhà ở để chỉ đường cho các tàu biển vào cảng an toàn”. “Nhưng sẽ không có chiếc tàu nào trong cảng có thể thấy được ánh sáng của tôi – cây nến nói - bởi vì tôi quá nhỏ !” Cụ già đáp: “Nếu ánh sáng của ngươi nhỏ, ngươi chỉ có việc giữ ánh sáng, còn mọi việc khác để ta lo”.
Chúng ta chẳng biết một việc nhân đức nhỏ mọn có thể sanh những hiệu quả gì. Chàng thiếu niên nọ học trường Mỹ thuật, vào phòng làm việc của một danh họa nước Pháp, đang lúc ông đi vắng, chàng thấy một người ăn mày ngồi làm mẫu vẽ, bèn cho đồng tiền. Người đó là ai? Té ra Nam tước Jacques de Rothschild. Nam tước rất ưa mỹ thuật, nên bằng lòng ngồi mẫu vẽ người ăn mày, vì họa sĩ bảo đầu Nam tước có cái vẻ đặc biệt lắm.
“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhơn từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng”.
“Từ đời này qua đời kia” (All generations) tức các thế hệ, bao gồm tất cả con dân Chúa mọi thời đại đều “ở trong Chúa”, “cư ngụ trong Ngài”. “Nơi Ở” tức là “Nhà” - một nơi để nghỉ ngơi, yên nghỉ. Thế gian hôm nay chỉ là nhà tạm, lều trại; tất cả các Cơ đốc nhân là lữ khách trên trái đất này (Heb 11:13).
“Lại có lời Đức Giêhôva phán cùng tôi rằng: Hỡi Giêrêmi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: tôi thấy một cây gậy bằng cây hạnh. Đức Giêhôva bèn phán: ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn”.