Sunday
19
May
2024
(View: 41016)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41727)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 41806)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH

Thursday, September 16, 201012:00 AM(View: 5684)

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM


(P. O. Box 565, Westminster, CA 92684 – USA)

TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ

CỦA CHÚA CỨU THẾ JESUS

Độc quyền phiên dịch và phổ dụng

(c) 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
(P. O. Box 1019, Orland, CA 95963)
 Giữ Bản Quyền
 Cấm in sao lại từng phần, hay toàn bản dưới mọi hình thức, hoặc bằng mọi phương tiện.


PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH


 BẢN TÍN ĐIỀU

1. Chúng tôi tin Kinh Thánh là Thánh Ngôn của Đức Chúa Trời Thượng Đế, uy quyền, vô ngộ và cảm ứng bởi Đức Thánh Linh.
 
2. Chúng tôi tin chỉ có một Thượng Đế là Đức Chúa Trời, hằng hữu, đời đời trong Ba Ngôi Vị: Đấng Thiên Phụ, Đấng Thiên Tử (Chúa Cứu Thế Jesus) và Đức Thánh Linh.
 
3. Chúng tôi tin Thần tánh của Đấng Cứu Thế Jesus, sự giáng sinh của Ngài qua nữ đồng trinh Maria, đời sống vô tội, vô nhiễm, các phép lạ mà Ngài thể hiện, Ngài chịu chết để chuộc tội thay cho tất cả tội nhân, bằng chính huyết thánh của Ngài.
 
4. Chúng tôi tin sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh là tuyệt đối cần thiết cho sự cứu độ linh hồn của những người lạc lối và những tội nhân.
 
5. Chúng tôi tin sự thực hữu năng động của Đức Thánh Linh, và nhờ quyền lực của Ngài ngự trị trong người tín đồ, để sống một cuộc đời thánh thiện và đắc thắng.
 
6.  Chúng tôi tin sự đến thế gian lần thứ hai của Đấng Cứu Thế Jesus, sự đến này gồm cả sự cất lên của các Thánh đồ, là niềm hy vọng phước hạnh của chúng ta; tiếp theo là sự tái lâm của Ngài cùng các Thánh đồ ngự trị thế gian trong một ngàn năm.
 
7. Chúng tôi tin sự sống lại của tất cả những người được cứu và những người lạc lối; những người được cứu sẽ nhận sự sống vĩnh cửu, những người lạc lối sẽ bị định tội.
 
8. Chúng tôi tin Thiên đàng và Địa ngục là những nơi thực hữu.
 
9. Chúng tôi tin sự hiệp nhất tâm linh của tất cả những giáo hữu trong Đại Gia đình của Chúa Cứu Thế Jesus

*
* *

TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA (Mini Bible School).
 
Chúng ta phải quyết định bắt đầu ngay bây giờ. Muốn gia tăng gấp đôi số giáo hữu trong Hội Thánh là một giấc mơ lạ lùng. Dù vậy, để đạt được mục tiêu đó, giấc mơ phải trở thành sự thật. Có người nói rằng: “Sự khác biệt giữa người nằm mơ và người nhận khải tượng là khi thức giấc, người nhận khải tượng bắt đầu hành động”. Hãy cổ động tất cả tín hữu và những người chưa được cứu đến tham gia (từ thiếu niên đến lão niên, từ Mục sư đến người tân tòng) cả trong và ngoài Hội Thánh. Có nhiều người chưa tin Chúa hoặc có nhu cầu cần đến Chúa cũng đến dự thính. Chương trình này gồm có những bài học Căn bản và bài học Trung cấp. Chúng tôi khuyên hết thảy mọi người nên bắt đầu học bài số 1 “Nhập Môn”, rồi học những bài kế tiếp theo thứ tự (ít nhất học hết những bài Căn bản). Dù vậy bạn vẫn có thể chọn những bài học nào thích hợp với nhu cầu của bạn. Phương pháp hữu hiệu nhất theo học chương trình này là cá nhân tự học, giúp cho mỗi học viên có thể liên tiếp học hết các bài theo thứ tự, tùy hoàn cảnh và tùy thời giờ thuận tiện. Học viên đó có thể nộp bài đã làm xong cho người phụ trách (Trưởng Khâu hoặc Giám Học) bất cứ lúc nào để được sửa chữa.
 
Ước nguyện của chúng tôi là Chương trình này được dùng trong tất cả các Hội thánh không phân biệt hệ phái. Bản Tín Điều trình bày ở phần đầu giúp Quí vị biết được niềm tin của chúng tôi. Ước nguyện này cũng nhằm mục đích khích động mọi người trong sự học tập Lời Chúa, trông nhờ nơi Đức Thánh linh chỉ dạy họ dưói sự hướng dẫn của Vị Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh.

Bài này trình bày phương thức tổ chức và điều hành Trường Kinh Thánh Tại Gia (Mini Bible School) dành cho mọi tín hữu muốn phục vụ Chúa, áp dụng ngay trong chính Hội Thánh của Quí vị.

NHU CẦU ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 
A. NHÂN LỰC:

 1. CHỨC VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM
 
Trước nhất, Hội thánh chọn một Vị Giám Học (Trong Hội Thánh nhỏ, có thể là Vị Mục Sư Quản Nhiệm). Tùy theo số lượng Học viên, Vị Giám học chọn trong số Học viên 3 người phụ tá để làm Trưởng Khâu (Link) #1, #2, và #3. Mỗi Trưởng Khâu phụ trách không quá 3 Học viên.
 a) Vị Quản đốc trách nhiệm:
 * Huấn luyện và quản lý Chương trình Đào tạo Môn đồ trong Hội thánh.
 * Sửa chữa Bài làm của các Trưởng Khâu, căn cứ theo Bài Giải mẫu của Trường.
 * Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ của Nhóm Học tập trong Hội thánh (Các Bài học, 
 Giải đáp, Phiếu Ghi danh, Lý lịch cá nhân, các Bài học, Bài Giải đáp mẫu,…)
(CHÚ Ý: Tập Bài học mẫu phải giữ sạch, không được viết gì trong đó. Làm Bài xong, phải hoàn tập Bài học mẫu cho Vị Giám học để cấp lại cho Học viên khác làm bài.)
 b) Trưởng Khâu:
 - Chấm bài làm của các Học viên thuộc hệ, căn cứ theo Bài Giải mẫu cùa Vị Giám học.
 - Trình lên Vị Giám học kết quả Bài làm của các Học viên, và hoàn lại bài Giải Đáp mẫu.
 - Trả Bài làm (đã được chấm) cho Học viên để làm mẫu chấm bài cho Học viên kế tiếp.
 c) Học viên:
 - Đọc câu hỏi trong tập Bài học, Làm bài trên một tờ giấy trắng rời. 
 - Ghi tên họ, ngày và tựa bài, số câu, và trả lời ngắn gọn (chỉ cần ít chữ đủ hiểu, không mất nhiều thời giờ của Học viên và người chấm bài).
 - Làm Bài xong, trả tập Bài học cho Trưởng Khâu, giữ lại Bài làm (đã được chấm) để làm mẫu chấm bài cho học viên kế tiếp.
 - Sau khi làm được Bài học #1, Học viên nầy có thể trở nên Trưởng Khâu và chọn cho chính mình 3 Học viên mới, và tiếp tục hướng dẫn 3 Học viên mới nầy theo phương thức vừa học được. Và cứ như thế tiếp tục những khâu mới trong sợi dây chuyền không có tận cùng.

B. NHU CẦU VẬT DỤNG
 
Các vật dụng cần thiết để điều hành và học tập:

1. Quyển Phương Thức Điều Hành dành cho Vị Giám Học.

2. Tờ Ghi Danh (và Lý lịch cá nhân) cấp phát cho mỗi Học viên. Sau khi điền tên đầy đủ, gửi cho Vị Giám Học để lưu giữ hồ sơ riêng. Tờ Ghi Danh có ghi điểm và tất cả Môn Học của các Học viên.

3. Các Bài Học mẫu cấp phát cho Học viên, khi làm bài xong phải hoàn lại cho Vị Giám Học.

4. Các Bài Giải đáp mẫu chỉ dành cho Vị Giám Học.

5. Các Chứng chỉ và Văn bằng được Giám Học lưu giữ và cấp phát theo đề nghị của Trưởng khâu.

CÂY SỰ SỐNG

Biểu đồ Cây Sự Sống trình bày vị trí tương quan của các Trưởng khâu #1 với Hội Thánh và các Học viên khác. Biểu đồ này cho thấy rõ sự tăng tiến gia bội thật nhanh chóng. Các Trưởng Khâu #1 phải là những người học qua Chương trình này, hoặc những Học viên tích cực, đứng hàng đầu trên các Trưởng Khâu trong hệ thống dây chuyền. Chúng tôi khuyến khích các Trưởng Khâu #1 nên bắt đầu bằng nhiều hệ thống dây chuyền (Khâu #2) theo khả năng của mình (không quá 3 người). Trưởng Khâu #1 trao Bài Học #1 Nhập Môn cho Trưởng Khâu 2, và cứ thế tiếp tục trong hệ thống dây chuyền của mình. (Khâu #3, Khâu #4 ,...)
 
LỄ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ VĂN BẰNG
 
1. Mỗi tháng một lần, Quí Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh nên tổ chức cấp phát các chứng chỉ trước toàn thể Hội Thánh trong những buổi nhóm Thờ phượng. Đây cũng là cơ hội tốt để khen ngợi các Học viên ưu tú, các Trưởng Khâu và những người đã tích cực tham gia chương trình.

2. Tổ chức một buổi Lễ trọng thể để cấp Văn Bằng Tốt Nghiệp cho Học viên sau khi hoàn tất từng phần (Căn bản hoặc Trung cấp). Học viên tốt nghiệp có thể mặc lễ phục (đội mũ và áo choàng) như các sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng và được Vị Mục sư Quản Nhiệm xức dầu, đặt tay, cầu nguyện, tấn phong hoặc bổ nhiệm chức vụ mới.
 

Send comment
Your Name
Your email address
Thursday, September 16, 201012:00 AM(View: 5674)
Trước khi học, Bạn cầu nguyện xin Chúa soi dẫn và bày tỏ cho Bạn hiểu được chân lý Kinh Thánh. Bạn nên cẩn thận đọc câu hỏi, xong đọc câu Kinh Thánh ít nhất hai lần. Bạn nên lớn tiếng đọc Lời Chúa giúp tâm trí Bạn được tác động mạnh mẽ hơn. Bạn nên học tập thường xuyên và liên tục. Nếu thiếu một Bài, chương trình học của Bạn bị gián đoạn, và sự hiểu biết của Bạn sẽ không trọn vẹn. Khi hoàn tất một Bài hoặc một Chương, Bạn nên tóm lược trong trí nhớ những điều mới học được. Lợi ích nhận được trong sự học tập Lời Chúa tương đương với thời gian và cố gắng của Bạn.
Friday, September 3, 201012:00 AM(View: 5857)
Niềm ưu tư đó trĩu nặng trong lòng Người Hầu Việc từ khi đuợc Chúa kêu gọi phụng sự Ngài. Suốt quãng đường dài, tuy cô đơn, song được buồn vui trong Chúa, Ngtười hầu việc đã thấy bất năng, vô phương giải tỏa niềm ưu tư! Nhưng, ý Chúa khác hơn ý người. Ngài biết khả năng và sức lực con người. Ngài có chương trình và thời điểm cho mỗi người.