Sunday
19
May
2024
(View: 41016)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41727)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 41806)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

8 ĐẠI PHÚC - 8 HUẤN LỆNH DÀNH CHO MÔN ĐỒ CỦA CHÚA JESU

Monday, September 13, 201012:00 AM(View: 5521)
dai_phuc_thanhTám Đại Phúc (The Beatitudes) được chính Đấng Cứu Thế Jesus công bố trong Bài Giảng Trên Núi (Mat. 5:3-10). là 8 Huấn Lệnh đầu tiên của Chúa dành ban cho các Môn đồ khi Ngài khởi đầu Mục vụ Rao truyền Phúc Âm Cứu độ cho nhân thế. Đó là những tảng đá nền móng xây dựng đời sống nhân gian – những chiếc phao an toàn trên đại dương báo hiệu cho ghe thuyền qua lại… Mỗi Đại Phúc là một Huấn Lệnh dành cho đời sống nội tâm, một định chuẩn thiêng liêng dùng để đo lường và đánh giá hành động và trạng thái của người Môn đồ Cứu Thế Giáo.
 
1. CẦN ĐƯỢC TIẾP TRỢ
 
“Phước cho những người khốn khó tâm linh, bởi phần của họ là Vương quốc Thiên đàng.” (Mat. 5:3)
 
Bạn có thể nói: “Dễ quá. Đây là một điều tiêu cực, khuyến khích những kẻ yếu đuối, biếng nhác, vô tư, bất định… Nằm dưới gốc sung, chờ khi trái chín rụng, há mồm đớp lấy!” Nhưng, không sự kiện nào có thể khỏa lấp sự thật. Huấn lệnh nầy được ban như một Đại Phúc đầu tiên mà con người cần có trước khi nhận được những Đại Phúc khác. Đại Phúc nầy phá vỡ nhân tính của người tự hào, tự cao, tự đại, nghĩ rằng khả năng và sức lực con người có thể làm được mọi việc, không cần tìm kiếm, trông cậy, chờ đợi, cầu xin... những phù trợ từ thiên thượng.
 
“Con người khốn khó tâm linh,” nói cách khác, “con người cần được tiếp trợ” - một lời tuyên bố mà nhân tính con người không muốn chấp nhận. Trong tinh thần tự ái, tự tin, tự lập, tự túc, tự cường,… tự tạo chính mình (hoặc ngưỡng mộ năng lực của những con người khác như thần tượng của họ) đến độ vẽ hình, chạm đá, khắc gỗ tôn thờ như thần thánh. Họ quên chính mình là những tạo vật với một thân xác, một bộ óc, một linh hồn nhỏ bé như cát bụi (cùng với hết thảy mọi vật trong vũ trụ…) đã được thành hình do bàn tay thương yêu của một Đấng Sáng tạo, Thượng Đế của thời gian và không gian.
 
Phước hạnh không đến một cách đương nhiên qua bàn tay con người. Nhu cầu được biến thành tiếp trợ, yếu đuối được biến thành sức lực, nghèo khó thành giàu sang, thất bại trở nên thành công, khốn khổ trở nên phước hạnh.
 
Nhà Truyền giáo Martin Luther từng nói rằng: “Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật từ trống không. Vậy Ngài không thể tạo nên điều gì từ con người cho tới khi người đó trở thành trống không.”
 
Chỉ những người có nhu cầu mới nhận được từ Chúa.
 
2. CON NGƯỜI ĐỔ LỆ
 
“Phước cho những người than khóc, vì họ sẽ được an ủi.” (Mat. 5:4)
 
Huấn lệnh nầy kêu gọi đức tính nhạy cảm, tan chảy tâm linh, và lòng thương xót trong sự hầu việc. Chúng ta là những người cung phụng “Bánh và Nước Sự Sống” cho những người đói khát. Chúng ta là những người thấy được những đám mây tụ lại tiên báo sự phán xét. Hội thánh hiểu rõ nổi kinh hoàng của những đám đông đang trên đường đi đến hỏa ngục. Làm sao chúng ta có thể vô tâm vô cảm?
 
Nếu không đổ lệ, sự giảng dạy chỉ là hùng biện. Lời khuyên nhũ trở nên đóng trò. Truyền giáo chỉ là những vở kịch. Trái tim không phải sắt đá. Tình cảm không thể nguội lạnh. Yêu thương không là người máy. Hầu việc không là trách vụ ép buộc…
 
3. TỪ BỎ TƯ QUYỀN
 
“Phước cho những người khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất đai.” (Mat. 5::5)
 
Chính Chúa Jesus đã “…từ bỏ cao vị, mang lấy hình dạng của người hầu việc và tự trở nên như loài người…” (Phil. 2:7) Càng từ bỏ những quyền cá nhân, chúng ta càng đến gần vị trí chân lý và công chính của một người dấn thân. Hãy bước sang một bên, thì Thần Linh Chúa sẽ bước tới. Quyền duy nhất của mỗi chúng ta chỉ là quyền nhường bước trong sự tuân phục Lời Chúa.
 
4. ĐÓI KHÁT ĐỨC CHÚA TRỜI
 
“Phước cho những người đói và khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ.” (Mat. 5:6)
 
Huấn lệnh nầy không dành cho những người tự mãn và vô tư. Đây là một Đại Phúc đặc bịệt dành cho những người hết lòng, tận lực tìm kiếm Thượng Đế. “… Linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi trông đợi Ngài, trong miền đất khô khan cằn cỗi, nơi đó không có nước.” (Thánh thi 63:1) 

Tận sâu trong lòng chúng ta, có một khả năng chứa đựng do Đức Chúa Trời tạo nên để dung dưỡng tâm linh. Chỉ có sự đói khát Thượng Đế, mới có thể khỏa lấp khoảng trống đó.
 
5. DỰ PHẦN VỚI NHU CẦU CON NGƯỜI
 
“Phước cho những người có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót.” (Mat. 5:7)
 
Mục vụ chân chính đòi hỏi sự hòa mình trọn vẹn. Chúa Jesus đã từ bỏ tất cả để được hòa mình, từ giàu trở nên nghèo, vô nhiễm trở thành mang tội. Sự mang nhục thể của Ngài nói lên tính chất tham gia, dự phần và nhập cuộc. Vị Tế sĩ và người Levite đã thiếu sót điều nầy. Người Samari nhân ái tự mình đến bên cạnh nạn nhân. Ông đã dự phần vào một mục vụ chân chính. (xem Luke 10:30-37)
 
6. TẤM LÒNG TRONG SẠCH
 
“Phước cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.” (Mat.. 5:8)
 
“Người trẻ tuổi phải làm sao để giữ con đường mình được thanh sạch? Phải sống theo Lời Chúa dạy.”(Thánh thi 119:9). 

Chính Chúa Jesus đã phán: “Các ngươi được thánh sạch nhờ Lời Ta phán dạy” (John 15:3) ; và Ngài dâng lên Thiên Phụ lời cầu nguyện: “Xin thánh hóa họ bằng chân lý. Phán ngôn của Cha chính là chân lý.” (John 17:17).
 
7. TẠO SỰ GIAO HÒA
 
“Phước cho những người tạo sự giao hòa, vì họ sẽ được gọi là con của Thượng Đế.” (Mat. 5:9)
 
Sự giao hòa được tạo nên bằng hai phương cách: Phương cách của thế gian và Phương cách của Chúa Jesus. Thế gian nhờ đến sự phân xử, hòa giải và thỏa hiệp. Chúa Jesus đòi hỏi sự ăn năn, tha thứ, tình yêu, tương hợp, và thương xót. Sự giao hòa chân chính đến bằng phương cách của Chúa Jesus. Ngài tạo “giao hòa qua dòng huyết thánh của Ngài.” (Col. :20)

Bạn có thể dùng phương cách của thế gian để tạm giải quyết các vấn đề, nhưng sự giao hòa chân thật không thể thực hiện nếu không có sự ăn năn, tình yêu thương và tha thứ. Những xáo trộn trong gia đình, hôn nhân tan vỡ, hội thánh phân rẽ, hết thảy đều cần được giao hòa. Phương cách duy nhất mang lại hiệu quả chỉ tìm được trong Chúa Jesus.
 
8. NHẬN CHỊU NGƯỢC ĐÃI
 
“Phước cho những người bị ngược đãi vì sự công chính, phần của họ là Vương quốc Thiên đàng.” (Mat. 5:10).

Đừng bao giờ để cội rễ đắng cay đâm chồi nẩy lộctrong đời Bạn. Chúng sẽ phá hoại, hủy diệt, cướp đoạt hết những hồng ân của Thượng Đế dành cho Bạn. Làm sao đối phó với những nghịch cảnh không thể tránh được theo sau một đời sống kính sợ Chúa? Chìa khóa là sự tha thứ. Điều nầy có thể chỉ là đơn phương, nhưng Bạn sẽ được giải phóng. Hãy tha thứ. Đón nhận những đối nghịch trong cuộc đời bằng một tinh thần tha thứ. Quyền lực của Chúa Cứu Thế Jesus sẽ tuôn tràn từ đời sống Bạn.

“Phước cho các con, vì Ta mà bị người đời sỉ nhục, ngược đãi, và nói mọi điều sai quấy đối nghịch. Hãy vui mừng và hoan hỉ, vì phần thưởng lớn đã dành cho các con ở trên trời, bởi trước các con, chúng từng ngược đãi các đấng tiên tri cùng thể ấy.” 
Send comment
Your Name
Your email address
“Năng lực của nó sẽ mạnh mẽ, nhưng không phải bởi chính quyền lực của nó: nó sẽ hủy hoại lạ thường, sẽ thịnh vượng và làm điều tư ý, nó sẽ phá hại những kẻ mạnh và các dân thánh” (Daniel 8:24).
Khi Jonah bị một kình ngư nuốt và nằm trong bụng cá ba ngày, Ông đã kêu cầu Thượng Đế và được Chúa giải thóat,
“Anh em yêu dấu, chớ tin mọi thần linh, song hãy thử các linh xem có phải đến từ Thượng Đế; bởi nhiều tiên tri giả đã đi vào thế gian. Hãy nhận biết Thần Linh của Thượng Đế nhờ điều nầy: Thần Linh nào xưng nhận Đấng Cứu Thế Jesus đã đến trong thể xác ấy là Thần Linh của Thượng Đế. Và linh nào không xưng nhận Đấng Cứu Thế Jesus đã đến trong thể xác, thì không phải thần linh của Thượng Đế
Trong khi thờ phượng, chúng ta đơn sơ đứng trước Thượng Đế với tấm lòng chuẩn bị và sẵn sàng, rồi để Chúa thể hiện công việc Ngài. Và Ngài làm. Ngài lau khô những dòng lệ. Ngài chùi sạch những giọt mồ hôi. Ngài xoa dịu những đường nhăn trên trán. Ngài vuốt ve đôi má chúng ta. Ngài thay đổi sắc diện chúng ta trong khi chúng ta thờ phượng Ngài. Các Nhà Thông thái đi tìm Con Thượng Đế, cũng như Thượng Đế tìm kiếm con cái Ngài.
Trong những cơn bão tố cuộc đời, Thượng Đế ở đâu? Trong tất cả những khổ nạn thế gian, Ngài ở đâu? Tại sao Ngài không ngăn chận tội ác? Kinh Thánh bảo đảm chúng ta rằng Thượng Đế sẽ tiêu diệt tội ác khi Đấng Cứu Thế Jesus trở lại.