Sunday
19
May
2024
(View: 41016)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41727)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 41806)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

CHÂN LÝ LÀ GÌ ?

Friday, September 3, 201012:00 AM(View: 12506)
chan_ly_la_giTrong Ngày Phán xét, Bạn sẽ thấy tội lỗi của Bạn bị vạch trần cho cả thế giới, và cá nhân Bạn sẽ phải đối diện với chúng. Chúng ta sẽ thấy những cuộn băng chiếu trong các án đường để chứng minh những hành động vi phạm của những người chối tội. Thượng Đế cũng có máy thu hình. Chẳng những Ngài thu tất cả hành động của Bạn, mà Ngài cũng thu các tư tưởng, những ý định của Bạn. Chúa Jesus phán: “Trong ngày phán xét, loài người sẽ phải khai trình mọi lời bất cẩn mà họ đã nói” (Mat. 12:36).

Bề ngoài Bạn tươi cười, nên mọi người nói rằng Bạn là một người tuyệt diệu. Còn bên trong là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Bạn cần thống hối những tội lỗi của Bạn và tiếp nhận Đấng Cứu Thế Jesus là Đấng Cứu dộ Bạn. Hãy để Ngài thay đổi trái tim Bạn. Hãy để Ngài thay đổi cuộc đời Bạn. Hãy để Chân Lý đến với Bạn.
 
Chúa Jesus dạy chân lý về sự thống hối.
 
Ngài phán: “Nếu các ngươi không thống hối, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị diệt” (Luke 13:3). Nói cách khác, chúng ta sẽ bị phán xét, trừ khi chúng ta thống hối. Từ ngữ “thống hối” nghĩa là thay đổi – thay đổi tâm trí chúng ta, thay đổi lối sống chúng ta. Nhưng chúng ta không thể tự mình làm điều đó. Chỉ riêng Thượng Đế mới có thể giúp chúng ta làm được điều đó. Ngài ban cho chúng ta sức lực mới và quyền năng mới, để sống cuộc đời mà chúng ta đã không nghĩ rằng chúng ta có thể sống. Bạn có thể nói rằng: “Tôi không thể từ bỏ điều mà tôi biết là sai; tôi không thể làm thế.” Nhưng với Đấng Christ trong lòng, Bạn có thể làm.
 
Chúa Jesus dạy chân lý về sự cứu độ.
 
Chúng ta không thể được sanh ra thành một người tín đồ Cứu thế giáo. Chúa Jesus dạy rằng chúng ta phải được sanh lại, sanh từ thiên thượng. Và Ngài phán: “Nếu các ngươi không được biến cải, và trở nên như những trẻ thơ, các ngươi sẽ không được vào Vương quốc Thiên đàng” (Mat. 18:3).

Bạn đã được biến cải chưa? Được biến cải nghĩa là được thay đổi, để Đấng Christ đi vào lòng Bạn, và thỏa mãn điều Bạn khao khát. Bạn có một khoảng trống trong đời Bạn, mà Bạn không biết điều gì gây nên khoảng trống đó. Bạn có những rắc rối trong gia đình. Bạn có những rắc rối trong cộng đồng. Bạn có những rắc rối tại sở làm. Và Bạn không biết làm sao để thoát khỏi những rắc rối nầy. Bạn bị sa vào một loại cạm bẫy nào đó. Có thể đó là một thói quen ma túy mà Bạn không thể ném đi, hoặc có thể đó là một thói quen nào khác. Bạn thích được tự do chăng? Bạn cần Đấng Christ, và Ngài có thể giúp Bạn.

Chúa Jesus phán: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật…” – Ngài là Chân Lý – “…và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi” (John 8:32). Đấng Cứu Thế Jesus có thể đi vào lòng Bạn và tha thứ các tội lỗi của Bạn, tẩy sạch Bạn và thay đổi Bạn. Đấng Christ sẵn sàng ban hy vọng cho mọi người. Chân lý Đấng Christ có thể khiến Bạn tự do.

Có quyền lực trong tội lỗi: “Mỗi người phạm tội là một nô lệ của tội lỗi” ( John 8:34). Bạn phục tùng những điều Ma quỉ muốn Bạn làm. Bạn cần thay đổi và nên có một sư phụ mới, và Vị Sư Phụ đó phải là Đấng Christ. Ngài có thể cất đi tội lỗi đang khống chế Bạn và giải phóng Bạn hầu cho Bạn không còn nô lệ cho tội lỗi nữa.

Đấng Cứu Thế Jesus sẽ giải phóng Bạn khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Khi Bạn sống theo gian dối, thì Bạn không được tự do. Khi Bạn nô lệ cho những đam mê, dục vọng và tư kỷ của Bạn, thì Bạn không được tự do. Nhưng Bạn có thể được tự do. Bất cứ người nào được Đấng Con Thượng Đế giải phóng thì được tự do thật sự! 

Bất chấp những gì người đời nói rằng họ tin chân lý, sự kiện là mỗi ngày chúng ta sống cuộc đời chúng ta trên căn bản những điều chúng ta tin là chân thật. Chúng ta bước vào những chiếc phi cơ mà chúng ta tin sẽ bay. Chúng ta ấn những cái nút và bật những cái chốt mà chúng ta tin chúng sẽ mang lại những kết quả mong muốn.

Tuy nhiên, trong Đấng Cứu Thế Jesus chúng ta có được chân lý sâu nhiệm nhất. Ngài là Đấng duy nhất có thể mang lại an hòa, vui sướng và thỏa mãn trọn vẹn những gì các Bạn tìm kiếm mà chưa gặp. Các Bạn chưa hề gặp trong nhục dục. Các Bạn chưa hề gặp trong tích lủy tiền bạc. Các Bạn chưa hề gặp trong khi có quyền lực. Nhưng các Bạn có thể gặp tất cả trong Chúa Jesus. Ngài là Chân Lý. “Và chân lý sẽ giải phóng các Bạn” (John 8:32).

Bạn có nghi ngờ trong lòng về mối tương giao với Đấng Christ chăng? Bạn có tin chắc rằng Bạn sẵn sàng được lên Thiên đàng chăng? Đấng Cứu Thế Jesus muốn bước vào cuộc đời Bạn. Ngài muốn cứu Bạn. Ngài muốn Bạn biết chân lý sẽ khiến Bạn được tự do.

Bây giờ Bạn nên trở lại với Ngài.
 
(Trích dịch từ các Sứ điệp của BILLY GRAHAM )
Send comment
Your Name
Your email address
Thượng Đế bày tỏ chính Ngài qua các danh của Ngài. Ngài bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh dể chúng ta hiểu rõ Ngài hơn thật sự Ngài là ai. Nghỉa phía sau danh Thượng Đế là trung tâm của cá tính (Centtral Personality) Ngài và đặc tính (Character) của Đấng mang danh đó.
Từ thuở khai thiên lập địa, trải qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu biến cố xảy ra trong tiến trình tạo dựng sự sống trên đất nầy, Lịch sử Nhân loạiđã minh chứng đầy đủ, cụ thể và rõ ràng tính chất thực hữu của Kinh Thánh - không phải thần thoại, sáng tạo hay truyền khẩu… Thật vậy, qua những công trình nghiên cứu, khảo cổ, truy tầm, mạo hiểm trong các miền sa mạc hoang dã…
Mỗi độ Xuân về, mai, đào, lan, cúc…, nơi nơi tưng bừng phô sắc…Sáng sớm tinh sương, trước khi vạn vật tỉnh thức, mọi người hối hả phủ lên những bộ y phục mới tinh sặc sỡ, vội vàng ra ngõ, tìm đến một nơi nào, mang về một nhánh lá hay một cành hoa - gọi là hái “LỘC” đầu Xuân. Hy vọng suốt năm đó, bất cứ trong nhà có thứ gì sanh sản được – người, thú hay vật – thì phải thật nhiều, thật đông, thật lớn, thật cao trọng…
Một thứ tà giáo mới, lôi kéo hàng ngàn người xuống địa ngục! Từ những kỹ nghệ, thương trường đến các hình thức văn nghệ, điện ảnh, âm nhạc,… danh từ “Tân Thế Hệ” (New Age) trở nên ngày càng quen thuộc trong thập niên 80. Đây là một phong trào đã và đang thu hút nhiều người tin theo, vì nó hứa hẹn đem lại hy vọng và bình an, đúng vào lúc con người tuyệt vọng cần đến.