Friday
24
May
2024
(View: 41106)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41754)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 41833)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

AN TOÀN TRONG BÃO TỐ CUỘC ĐỜI

Friday, September 3, 201012:00 AM(View: 5940)
an_toan_trong_bao_to_cuoc_doiTrong những cơn bão tố cuộc đời, Thượng Đế ở đâu? Trong tất cả những khổ nạn thế gian, Ngài ở đâu? Tại sao Ngài không ngăn chận tội ác? Kinh Thánh bảo đảm chúng ta rằng Thượng Đế sẽ tiêu diệt tội ác khi Đấng Cứu Thế Jesus trở lại.

Nhưng Chúa Jesus không cho chúng ta biết khi nào Ngài trở lại: “Không ai biết được về ngày hoặc giờ, cả đến các thiên sứ trên trời, cùng Đấng Con Thượng Đế, song chỉ có Thiên Phụ” (Mat. 24:36). Nhưng Chúa Jesus đã phán rằng sẽ có những dấu chỉ chúng ta có thể chắc chắn trông đợi. Chúng được gọi là “Những dấu chỉ của các thời kỳ” (Mat. 16:3).

Một nhóm môn đồ đến gặp Chúa Jesus cách riêng tư, thưa rằng: “Xin Thầy cho chúng con biết khi nào việc nầy xảy ra, dấu chỉ sự đến của Ngài và cuối cùng của thời đại ra sao?” (Mat. 24:3).

KHỞI ĐẦU NHỮNG KHỔ NẠN

Chúa Jesus ngồi xuống với họ, và bắt đầu dạy họ những điều nầy. Lời giải đáp của Ngài, được chép trong Matthew 24, nói về các khổ nạn trong những thời kỳ của chúng ta: “Các ngươi sẽ nghe về chiến tranh, và những tin đồn về giặc giã. Dù vậy, các ngươi chớ bối rối, bởi tất cả những điều nầy phải xảy ra, nhưng chưa hẳn là cuối cùng. Bởi dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, và vương quốc nọ chống lại vương quốc kia. Rồi sẽ có những nạn đói, bệnh dịch, và địa chấn ở nhiều nơi. Tất cả những điều nầy là khởi đầu những khổ nạn.” (Mat. 24:6-8)

Chúng ta đang sống trong một thời bão tố: Các nạn đói và nhiều thứ dịch lệ, bệnh lao, liệt kháng, các bệnh truyền nhiễm do tình dục. Những náo loạn, khủng hoảng chính trị và xã hội, biến đổi và bất định. Nghèo khổ và vô gia cư trầm trọng. Phân rẽ chủng tộc và tội phạm. Hà lạm nhục thể và tình dục, tan rã gia đình. Nghiện ngập rượu, ma túy, dâm ô, và những hành vi nguy hại cắn nuốt xã hội. Những cơn địa chấn, giông tố và bão lốc, cùng nhiều loại thiên tai khác.

Chúa Jesus phán rằng các biến cố nầy chỉ cảnh giác về những điều sắp xảy đến, rằng đây chỉ là khởi đầu những khổ nạn. Cảnh giác nầy không đơn sơ là những ngụ ngôn hay huyền thoại mà chúng ta đọc trong Sách Matthew: chúng thật là những đầu đề cho thời đại chúng ta. Chúng là những chứng cớ về lời tiên tri của Đấng Christ ứng nghiệm trước mắt chúng ta.

Nhưng, Chúa Jesus phán, Hội thánh chân chính sẽ tăng trưởng qua sự bách hại. Hội thánh đó sẽ vùng lên từ tăm tối và lãng quên, cả đến những hội thánh trong các quốc gia bị áp bức cũng vọt lên trọn vẹn từ miền đất vô vọng: “Phúc âm nầy về Vương quốc Thượng Đế sẽ được rao giảng khắp thế giới để chứng minh cho hết thảy các dân tộc,” Ngài phán với họ, “Rồi sau đó sự cuối cùng sẽ đến.” (Mat. 24:14)

NHỮNG GIỜ SAU CÙNG

Đấng Christ phán cùng các môn đồ: “Khi công việc của Hội thánh gần hoàn tất trên đất, sẽ có những dấu chỉ rằng thời kỳ cuối cùng đã đến: Mặt trời sẽ tối đen, và mặt trăng sẽ không phát ra ánh sáng; các ngôi sao sẽ sa xuống từ trời, và các quyền lực thiên thượng sẽ bị rúng động” (Mat. 24:29)

Chúa Jesus dạy họ: “Dấu chỉ về Đấng Con Thượng Đế làm Người sẽ hiện trên trời, sau đó hết thảy các chi tộc dưới đất sẽ khóc than, và họ sẽ thấy Đấng Con Thượng Đế làm Người với đại quyền đại vinh từ trời giáng trên những đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài dùng tiếng kèn đồng âm thanh vang dội, để qui tụ những người được Ngài chọn từ gió bốn phương, từ góc trời nầy đến góc trời kia” (Mat. 24:30-31)

Chúa Jesus dạy điều nầy cho các môn đồ Ngài với chi tiết cụ thể và sống động. Để chắc rằng họ hiểu rõ những điều mà Ngài đã phán là thật, không phải huyền thoại hay ẩn dụ, Ngài đã dạy câu chuyện ngụ ngôn sau đây: “Nên học chuyện ngụ ngôn về cây vả: Vừa khi cành nó đâm chồi nẩy lộc, thì các ngươi biết rằng mùa hạ gần kề. Các ngươi cũng thế, khi các ngươi thấy tất cả những điều nầy, hãy biết rằng sự việc đã gần, ngay ngưỡng cửa. Chắc chắn, Ta phán cùng các ngươi, thế hệ nầy sẽ không cách nào qua đi trước khi tất cả những điều nầy ứng nghiệm. Trời và đất sẽ qua đi, song những lời phán của Ta sẽ không thế nào mất được. Nhưng về ngày và giờ đó thì không ai biết, không, cả đến các thiên sứ trên trời, song chỉ có Thiên Phụ Ta. Như trong thời Noah thế nào, thì sự đến của Đấng ‘Con Thượng Đế Làm Người’ cũng sẽ như thế” (Mat. 24:32-37).

Bằng cách dùng một ngụ ngôn, Chúa Jesus minh họa những điều mà Ngài đã dạy họ về sự cuối cùng của thời đại cần được quan tâm như một sự kiện. Trong những hình ảnh đó, bằng chính lời của Đấng Christ, chúng ta có một thoáng cảnh trạng về cơn bão tố cuối cùng.

Hãy tưởng tượng những điều dạy dỗ nầy đã khiến cho các môn đồ của Chúa Jesus sửng sốt và bối rối thế nào? Ngày nay nhiều người cũng khó có thể thấy và tin được những lời nầy.

MỘT THỜI ĐỂ SỐNG

Đối với tôi, tầm quan trọng của đoạn Kinh Thánh nầy không phải là chi tiết mô tả sống động trong Thời Cuối Cùng, mà là sự bảo đảm an toàn vĩnh viễn cho chúng ta là những người đã tin cậy nơi Đấng Cứu Thế Jesus. Đau khổ và sự chết không phải là điều chúng ta trông tìm, nhưng sự chết đầy dẫy chung quanh chúng ta. Điều đó không thể tránh được.

ĐỨC TIN TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG

Sự an toàn kỳ diệu của niềm tin Cứu thế giáo ấy là sự an toàn chuyên biệt được thiết lập để khắc phục những cơn bão tố trong đời nầy, và ban cho chúng ta sự tin chắc về đời sống sắp đến trên thiên đàng. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng những ngày của thế gian đã được đếm. Nhưng đối với những người trong chúng ta đặt niềm hy vọng trong Đấng Christ, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đắc thắng.

Tiên tri Isaiah, trong một đoạn tiên báo về sự đến của Đấng Christ, đã viết rằng: “Những ai đặt niềm hy vọng trong Chúa, sinh lực của họ sẽ được tươi mới. Họ sẽ tung cánh bay cao như chim ưng, họ sẽ chạy mà không mệt nhọc, bước đi mà không mòn mỏi” (Isaiah 40:31). Đó là niềm hy vọng của mọi tín đồ.

Khi Đấng Cứu Thế Jesus trở lại, Ngài sẽ lập Vương quốc công chính và nền công lý xã hội của Ngài, nơi đó sự thù hận, tham lam, ganh tị, chiến tranh và sự chết sẽ không còn. Chính Chúa Jesus đã hứa chấm dứt hệ thống thế giới gian ác hiện tại và thiết lập một trật tự mới gọi là Vương quốc của Thượng Đế.

Chúa Jesus đã dùng những hình ảnh thê thảm và kích động, song Ngài không kéo vào không tưởng, Ngài đã phán cùng các môn đồ: “Ta là Con Đường (Đạo), Lẽ Thật (Chân Lý), và Sự Sống. Chẳng bởi Ta không ai được đến cùng Thiên Phụ,” (John 14:6), Ngài là Chân Lý và là hiện thân của Lẽ Thật. Ngài cho thấy rằng khi những sự việc chắc chắn sẽ xảy ra, chúng ta có thể được bảo đảm rằng sự cuối cùng gần kề. Ngài phán: “Do sự mù lòa tâm linh, nên các ngươi không thể đọc các dấu chỉ của những thời kỳ” (Mat. 16:3). Ngài cho biết rằng chỉ có những người được Đức Thánh Linh soi sáng và phân biệt tâm linh mới có thể hy vọng hiểu được những chiều hướng và ý nghĩa của lịch sử.

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc những lời đáng nhớ nầy: “Vì một con trẻ được sanh cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta: quyền cai trị được đặt trên vai Ngài, và danh Ngài sẽ được gọi là Đấng Diệu Kỳ, Đấng Giải Luận, Thượng Đế Quyền Lực, Thiên Phụ Vĩnh Hằng, Vương Tử Hoà Bình, Quyền cai trị và nền hòa bình của Ngài sẽ gia tăng vô tận, trên ngôi David và trên vương quốc Ngài, để thiết lập và để giữ gìn trật tự trong công bằng và công lý từ nay đến đời đời. Nhiệt tâm của Chúa Thiên Binh sẽ thể hiện việc nầy” (Isaiah 9:6-7).

Những lời nầy là điều hứa bảo an cho một thế giới căng thẳng và rối loạn. Nếu Bạn muốn có hòa bình cùng Thượng Đế và tìm được bảo an trong những thời kỳ khó khăn, Bạn nên trả lời một câu hỏi quan trọng:

Ai cầm quyền trên đời sống của Bạn?

Phải chăng Bạn đang cố sức để làm chủ định mệnh của Bạn? Bạn đang cố sức để làm thuyền trưởng cho linh hồn Bạn? Bạn tin rằng Bạn có thể lèo lái những cơn bão tố trong đời Bạn mà không có người chủ nơi tay lái?

Hoặc Vương quốc Thượng Đế có ở trong Bạn chăng? Vị Vua của các vua là niềm hy vọng cho mọi người nam, nữ, và con trẻ của mọi dân tộc, và Vương quốc của Ngài là vĩnh cửu.

(Một Sứ Điệp của Billy Graham)
Send comment
Your Name
Your email address
“Năng lực của nó sẽ mạnh mẽ, nhưng không phải bởi chính quyền lực của nó: nó sẽ hủy hoại lạ thường, sẽ thịnh vượng và làm điều tư ý, nó sẽ phá hại những kẻ mạnh và các dân thánh” (Daniel 8:24).
Khi Jonah bị một kình ngư nuốt và nằm trong bụng cá ba ngày, Ông đã kêu cầu Thượng Đế và được Chúa giải thóat,
Tám Đại Phúc (The Beatitudes) được chính Đấng Cứu Thế Jesus công bố trong Bài Giảng Trên Núi (Mat. 5:3-10). là 8 Huấn Lệnh đầu tiên của Chúa dành ban cho các Môn đồ khi Ngài khởi đầu Mục vụ Rao truyền Phúc Âm Cứu độ cho nhân thế. Đó là những tảng đá nền móng xây dựng đời sống nhân gian – những chiếc phao an toàn trên đại dương báo hiệu cho ghe thuyền qua lại…
“Anh em yêu dấu, chớ tin mọi thần linh, song hãy thử các linh xem có phải đến từ Thượng Đế; bởi nhiều tiên tri giả đã đi vào thế gian. Hãy nhận biết Thần Linh của Thượng Đế nhờ điều nầy: Thần Linh nào xưng nhận Đấng Cứu Thế Jesus đã đến trong thể xác ấy là Thần Linh của Thượng Đế. Và linh nào không xưng nhận Đấng Cứu Thế Jesus đã đến trong thể xác, thì không phải thần linh của Thượng Đế
Trong khi thờ phượng, chúng ta đơn sơ đứng trước Thượng Đế với tấm lòng chuẩn bị và sẵn sàng, rồi để Chúa thể hiện công việc Ngài. Và Ngài làm. Ngài lau khô những dòng lệ. Ngài chùi sạch những giọt mồ hôi. Ngài xoa dịu những đường nhăn trên trán. Ngài vuốt ve đôi má chúng ta. Ngài thay đổi sắc diện chúng ta trong khi chúng ta thờ phượng Ngài. Các Nhà Thông thái đi tìm Con Thượng Đế, cũng như Thượng Đế tìm kiếm con cái Ngài.